Масла за въжета и открити зъбни предавки

ZAHLIT C DP-K

Смазочен и антикорозионен продукт получен от смес на ZAHLIT D, колоиден графит (5%) и стабилен разредител (перхлоретилен). Полученият слой след нанасяне е особено устойчив, издържа на високи налягания и предотвратява допира на метал с метал. Разредителят се изпарява максимум до 60 s след нанасянето, което отстранява опасността от протичане

Приложения: 

Таг: 

BLACK G

Смазочен продукт със свойство ЕР за открити зъбни предавки. Смазване на всякакви открити зъбни предавки, вериги и стоманени въжета при условие, че не работят в запрашена или силно замърсена атмосфера.

Приложения: 

Таг: 

Subscribe to Масла за въжета и открити зъбни предавки