Масла за вериги

CHAIN LUBE SYNTHETIC

Препоръчва се за мазане на всички типове вериги и специално за вериги на мотоциклети. Притежава много силна адхезия, устойчивост на високи температури и налягания, отлична защита срещу корозия, водоустойчивост. Запазва за дълго време веригите от износване.

Приложения: 

Таг: 

CHAIN S

100% синтетична смазка за вериги. Прилага се за смазване и консервиране. Прилепва отлично и е устойчива на високи налягания и температури. Предпазва много добре от корозия, устойчива на пръски от вода и предпазва веригите от удължаване. Използва се в промишлеността, в ремонтни работилници и сервизи, при ремонт на велосипеди и мотоциклети, в домакинството и в домашни работилници. Гранични температури на използване: от - 40°С до +200°С

Приложения: 

Таг: 

HTC PG 150

100% синтетично масло на база PG подобрен с политетрафлуоретилен (PTFE) хомологирано по NSF/USDA H1.
Приложим за вериги и направляващи, както и нискоскоростни зъбни предавки, лагери, различни затворени системи за мазане с масло

Спецификации: 

NSF/USDA H1. Вискозитет ISO VG 150

Приложения: 

Таг: 

BLACK G

Смазочен продукт със свойство ЕР за открити зъбни предавки. Смазване на всякакви открити зъбни предавки, вериги и стоманени въжета при условие, че не работят в запрашена или силно замърсена атмосфера.

Приложения: 

Таг: 

Subscribe to Масла за вериги