Добавки за масла

HYDRONET

HYDRONET е добавка създадена специално за почистване на хидравлични системи. Премахва отложенията от окисляване и образуване на смоли в следствие на нагар, отлагащи се в участъците на системата, в които циркулацията на флуида е слаба или температурата много висока. Отмива смолите и ги диспергира в хидравличната течност преди смяната и. Позволява промиването на системата без да се прекъсва производственият процес. Има висока пламна температура и може да се използва благоприятно в случаите, в които употребата на разтворители е опасна.

Приложения: 

Таг: 

ANTI-USURE MOTEUR

Противоизносна присадка за двигатели. Съдържа графит, MoS2 и синтетични молекули с много високи показатели. Образува предпазен филм с екстремна устойчивост върху вътрешните части на двигателя и подобрява свойствата на съвременните масла (минерални и синтетични). Много силно намалява механичното износване, намалява работния шум, подобрява вискозитета при екстремни температури, усилва масления филм, повишава КПД на двигателя. Осигурява оптимална адхезия на маслото върху металните повърхности.

Таг: 

ANTI-USURE BOITE DE VITESSES

Противоизносна присадка за скоростни кутии и диференциали. Съдържа графит, MoS2 и синтетични молекули с много високи показатели. Образува предпазен филм с екстремна устойчивост върху вътрешните части на скоростните кутии и диференциали и подобрява свойствата на съвременните масла (минерални и синтетични). Много силно намалява механичното износване, улеснява смяната на скоростите, намалява работния шум, подобрява вискозитета при екстремни температури, усилва масления филм. Осигурява оптимална адхезия на маслото върху металните повърхности.

Таг: 

STOP FUITES MOTEUR

Добавка против течове на масло от двигателя. Съдържа активни синтетични съставки, които регенерират гарнитурите и възвръщат гъвкавостта им. Спирането на течовете няма влияние върху мазането.

Приложения: 

Таг: 

RINCAGE-MOTEUR

Препарат за лесно и бързо промиване на двигатели. Подходящ е за бензинови, дизелови и газови двигатели. Отстранява от двигателя всички замърсители, като остатъци от гориво и утайки. Подобрява циркулацията на маслото. Повишава КПД на двигателя (по-висока степен на компресия).

Приложения: 

Таг: 

STOP-FUITES BOITE DE VITESSES

Добавка против течове на трансмисии. Съдържа активни синтетични съставки, които регенерират гарнитурите и възвръщат гъвкавостта им. Спирането на течовете няма влияние върху мазането

Приложения: 

Таг: 

STOP-FUITES RADIATEUR

Добавка срещу течове на охладителната система. Предотвратява и запушва течовете в охладителната система на двигателите. Предпазва от корозия и окисление. Предотвратява образуването на котлен камък в охладителната система. Смазва водната помпа и крановете на радиатора. Поддържа системата идеално чиста и гарантира добро охлаждане.

Приложения: 

Таг: 

NETTOYANT RADIATEUR

Препарат за лесно и бързо почистване на охладителни системи. Отстранява всички замърсители, като котлен камък, ръжда, корозия и утайки. Неагресивен към металите и каучука. Смесим с всички типове охладителни течности.

Приложения: 

Таг: 

Subscribe to Добавки за масла