Бели масла

WW WHITE OIL

Вазелиново техническо масло, дълбоко рафинирано, течливо, със светъл цвят. Клас по ISO 15. Специално се препоръчва за смазване на прецизна апаратура и малки деликатни механизми, не изискващи масло, отговарящо на фармакопеята. Препоръчва се също и за множество производства като: Текстилна индустрия: като основа за масла за промазване. Каучукова индустрия: като пластификатор за светли смеси. Фитосанитарно производство: като основа за образувания в маслена среда. Производство на бои: като основа и носител на маслени бои.

Спецификации: 

ISO VG 15, Ултравиолетова абсорбция по FDA 21 CFR 178.36206 280/289 nm (max): 4, 290/299 nm (max): 3.3 300/329 nm (max): 2.3, 330/350 nm (max): 0.8

Приложения: 

Таг: 

Subscribe to Бели масла