Антифризи

GEL LD

Чиста охладителна течност на основа моноетилгликол, която се разрежда във вода и която се използва в охладителните системи (запечатани или не) на леки автомобили, камиони, трактори, строителна техника и др. Притежава превъзходна термична проводимост и мокреща способност, които осигуряват максимално охлаждане на двигателя. Съдържа инхибиторни добавки за предпазване на алуминиевите сплави. Максимално противодействие на замръзване. Високата алкалност осигурява максимална продължителност на работа.

Спецификации: 

R15-061 TYPE 1

Приложения: 

Таг: 

ANTIFREEZE NT

Нетоксичен антифриз на база пропиленгликол. Препоръчан за употреба, там където има опасност от смесване на питейна вода със охладителна течност. Използва се в хранително-вкусовата промишленост и в отоплителната техника за соларни и други отоплителни системи.

Приложения: 

Таг: 

Subscribe to Антифризи