Индустрия

MOTOR HP 4D 10W, 20W-20, 30, 40

Едносезонни минерални масла подходящи за всички 4-тактови двигатели, бензинови и дизелови, с или без турбо, които изискват едносезонно масло. Може да се прилага, в зависимост от вискозитета, в трансмисии – хидравлични, хидростатични, POWERSHIFT, а така също и в механични трансмисии, за които е предписано моторно масло.

Спецификации: 

SAE 10W, SAE 20W20, SAE 30, SAE 40, API CF/SF, MB 227.0

Приложения: 

Таг: 

2T SPECIAL

Специално препоръчано за смазване на всички двутактови двигатели с въздушно охлаждане, функциониращи при много високи температури и за двутактови двигатели със затруднено охлаждане. Адаптирано за безоловни и съдържащи олово бензини. Използва се в концентрация от 2% и повече, в зависимост от препоръките на конструкторите. Притежава голяма термична стабилност, устойчивост на окисление, високи дисперсни свойства.

Спецификации: 

API TC, JASO FC

Приложения: 

Таг: 

FLUID BT

FLUID BT е хидравлична синтетична течност специално препоръчана за съоръжения, работещи при много ниски температури - хладилни складове, камери за замразяване,.... Изключително ниската точка на течливост на FLUID BT позволява пускане в ход до – 45°C. Естественият висок вискозитетен индекс на синтетичните съставки прави FLUID BT високо устойчива на срязване и запазва първоначалния вискозитет.

Спецификации: 

ISO VG 15, DENISON HF0, HF1, HF2, US STEEL 127 и 136 VICKERS M. 2950 S и I. 286 S, NFE 45600 HV, CINCINNATI MILACRON P 68, DIN 51524 част 3 HVLP, FORD M6C 32, BS PAS 3 HSD/HSE

Приложения: 

Таг: 

HVB

Минерална хидравлична течност от клас HV с висок вискозитетен индекс. HVB се препоръчва за хидравлични системи работещи с високи налягания (>350 бара) и за инсталации подложени на големи температурни отклонения. HVB е предназначена главно за индустриално приложение, но може да се използва в мобилни машини. Течност за хидравлични амортисьори.

Спецификации: 

ISO VG 15, ISO VG 32, ISO VG 46, Клас ISO 6743 HV, DIN 51524 Part 3 HVLP, DENISON HF2, CINCINNATI MILACRON P 68, P 69 & P 70, BS PAS 3 HSD/HSE, NFE 48603 HV US STEEL 127 и 136, VICKERS I.286 S & M.2950 S, GM LH.04.1, LH.06.1 & LH.15.1

Приложения: 

Таг: 

HVX

HVX са препоръчани за хидравлични системи, работещи в много широк температурен диапазон и/или под много високи налягания. HVX удовлетворяват и надвишават изискванията за устойчивост на срязване за всички видове пътностройтелни съоръжения, предлагани на пазара. Устойчивост на срязване по време на експлоатация: вискозитетният индекс (VI) остава стабилен по време на експлоатация Устойчивост на окисление: осигурява значително дълъг живот Термична устойчивост при високи температури: запазва мазителните свойства.

Спецификации: 

ISO VG 46, DIN 51524 част 3 HVLP, DENISON HF0, HF1, HF2, NFE 48603 HV, FORD M6C 32, VICKERS M.2950 S и I.266 S, BS PAS 3 HSD/HSE, GM LH.06.1, US STEEL 127 et 136

Приложения: 

Таг: 

HYDRO FGH

100% синтетични масла (PAO). Хомологирани по NSF/USDA H1. Прилагат се в хидравличните системи, както и за общо мазане на разнообразни възли (вакуумпомпи, трансмисии, вериги, лагери, шарнири и др.)

Спецификации:

ISO VG 32, ISO VG 46, ISO VG 100, NSF/USDA H1

Спецификации: 

ISO VG 32, ISO VG 46, ISO VG 100, NSF/USDA H1

Приложения: 

Таг: 

HYDRONET

HYDRONET е добавка създадена специално за почистване на хидравлични системи. Премахва отложенията от окисляване и образуване на смоли в следствие на нагар, отлагащи се в участъците на системата, в които циркулацията на флуида е слаба или температурата много висока. Отмива смолите и ги диспергира в хидравличната течност преди смяната и. Позволява промиването на системата без да се прекъсва производственият процес. Има висока пламна температура и може да се използва благоприятно в случаите, в които употребата на разтворители е опасна.

Приложения: 

Таг: 

HFO

HFO са хидравлични масла с противоизносни присадки на база стабилизиран цинк, тотално филтрирани през филтър 3µ в процеса на производството им. За всички хидравлични системи, за които се изисква масло от клас ISO HM, било то за индустриални машини или преносимо оборудване. Подходящо също така за мазането на зъбни предавки с прави зъби средно натоварени. Топлинна устойчивост. Устойчивост на окисление. Противоизносни свойства. Устойчивост на хидролиза благодарение на стабилизирания цинк. Филтруемост. Деаерация, противопенност.

Спецификации: 

ISO VG 32, ISO VG 46, ISO VG 68, Клас ISO 6743/4 HM, DIN 51524 част 2 H-LP, US STEEL 127 и 136 NFE 48603 HM и 60200 HM, DENISON HF0, HF1, HF2 VICKERS M.2952 S и I.286 S, FORD M6C 32 CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70 GM LH.04.1, LH.06.1, LH.15.1, BS PAS 3 HDS/HSE

Приложения: 

Таг: 

HYDRO S

Безцинково хидравлично масло, филтрирано през 3 микрона, което e специално разработено за хидравличните системи със сервовентили и пропорционални шибъри и за всички машини, изискващи чистота и максимална филтрация.

Спецификации: 

ISO VG 22, ISO VG 32, ISO VG 46, ISO VG 68, ISO VG 100, ISO VG 150, ISO 6743/4 HM, DIN 51524 part 2 H-LP, US Steel 136, NFE 48603 HM & 60200 HM, DENISON HFO

Приложения: 

Таг: 

FLUID BIO S

Биоразградимо хидравлично масло на синтетична основа. Предназначено за разнообразни хидравлични системи с изисквания за биоразградимост на използвания продукт. Селскотопанска, горска, градинска техника и др., където е възможен авариен разлив и замърсяване на околната среда.

Спецификации: 

ISO VG 46

Приложения: 

Таг: 

Страници

Subscribe to Индустрия